Túra na Zamkovského Chatu

GPS: N49o 10.438´ E20o13.199´

Drevenú chatu v ústi Malej Studenej doliny vybudoval v rokoch 1942 -1943 vysokohorský nosič, chatár a horský vodca Š. Zamkovský. Chatu spravoval jej majiteľ s manželkou až do znárodnenia, kedy museli z politických dôvodov opustiť Vysoké Tatry. V roku 1951 chatu premenovali na Chatu kpt. Nálepku. J. Nálepka mal zásluhy v protifašistickom odboji, k chate však nemal žiaden vzťah, preto jej v roku 1991 vrátili pôvodný názov a neskôr v rámci reštitučného konania ju vrátili dedičom pôvodného majiteľa.

Prístup: z Hrebienka (červená značka -0:50 hod), z Tatranskej Lesnej (žltá, modrá a červená značka – 2:00 hod), zo Skalnatej doliny, od Skalnatej chaty (červená značka – 0:50 hod), z Tatranskej Lomnice (modrá a červená značka – 2:15 hod)

Odporúčané túry v okolí: Chata má ideálnu polohu oddychového miesta pre tých, ktorí prechádzajú Tatranskou magistrálou v úseku medzi Sliezskym domom a Skalnatou dolinou, ako aj pre tých, ktorí smerujú do Malej Studenej doliny a od Téryho chaty prípadne pokračujú niektorou z odporúčaných trás.