Vodopády Studeného potoka - Veľký vodopád

Vodopády studeného potoka už po stáročia očarujú ľudí svojou silou a krásou. Tesne pod Veľkou a Malou studenou dolinou sa stretávajú dva potoky stekajúce z týchto dolín. Takto vzniká Studený potok, ktorý tečie cez skalnatý terén a vytvára vodopády. Na začiatku je to Obrovský vodopád, hneď po ňom Veľký a Malý vodopád a posledný je Dlhý vodopád. Vodopády sa nachádzajú v blízkosti Rainerovej chaty a Bilíkovej chaty.