Štrbské Pleso

Štrbské pleso je najtypickejšie morénové jazero (pleso) vo Vysokých Tatrách na Slovensku.

Štrbské pleso sa nachádza v nadmorskej výške 1346 m n. m. v miestach, kde sa spájajú Furkotská a Mlynická dolina. Má rozlohu 19,76 ha, maximálnu hĺbku 20 m, dĺžku 640 m a šírku 600 m. Priemerne 155 dní v roku je pleso pokryté ľadom. Je to druhé najväčšie pleso na Slovensku. Do Štrbského plesa nevteká, ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok.

Štrbské pleso patrilo liptovskej rodine Szentiványi, od ktorej ho v r. 1901 odkúpil uhorský štát. Rovnomenná osada na brehoch jazera vznikla v roku 1872, keď tu bola postavená prvá chata. Historické jadro osady leží na čelnej moréne mlynického ľadovca. Je to najvyššie položená osada na Slovensku. Od roku 1885 má charakter klimatických kúpeľov.

Štrbské Pleso je od roku 2007 jedna z troch miestnych častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier.

Do katastrálneho územia Štrbské Pleso patria osady Podbanské (len časť, zvyšok patrí k obci Pribylina) a Vyšné Hágy, osada Štrbské Pleso, podľa ktorej je toto katastrálne územie pomenované, bola rozhodnutím Najvyššieho súdu SR opäť pričlenená k obci Štrba 3. mája 2007. Ide o najvyššie položenú turisticko-liečebnú osadu vo Vysokých Tatrách a stredisko vrcholového športu pre severské disciplíny.