Pięć Spiskich stawov

Pięć Spiskich stawov to zestaw pięciu jezior o różnych rozmiarach, znajdujących się na końcu Małej Doliny Studena w pobliżu schroniska Téryho chata.

  • Mały Spiski staw
  • środkowy Spiski staw
  • Wielkie Spiski staw
  • Vyšny Spiski staw
  • Niżny Spiski staw