Lávka przez Żabi Potok

Żabi potok wypływa z Żabich Stawów Mięguszowieckich w kotle lodowcowym na południowo-zachodnim stoku Rysów (2 498,7 m n.p.m.) na wysokości ok. 1 900 m n.p.m. Płynie w kierunku północno-południowym, rozgałęzia się na dwa ramiona, przy czym dłuższe lewostronne ramię (główne koryto) uchodzi do Hińczowego Potoku w Dolinie Mięguszowieckiej na wysokości 1 541,20 m n.p.m.