Wielki Biały Staw (Veľké Biele pleso)

Wielki Biały Staw to największe z Białych Stawów w Dolinie Białej Wody pod południowo-wschodnimi stokami Bielskiej Kopy i na północno-wschodnim obrzeżu grupy Białych Stawów w Tatrach Wysokich. To jezioro morenowe. Ma powierzchnię 0,9670 ha. Ma 195 m długości i 70 m szerokości. Osiąga głębokość 0,8 m, leży na wysokości 1 612 m n.p.m.

Wokół jeziora rośnie kosodrzewina, w okolicy znajdują się małe łąki. W pobliżu stawu do 1974 r., kiedy spłonęło, stało schronisko Kežmarská chata. Na południowym zachodzie wznosi się grań Žeruchová kopa i ok. 200 na południe jest staw Trojrohé pleso. Staw ma dopływ powierzchniowej z Niżnej Rzeżuchowej Kotlinki i wypływa z niego Biały Potok, który po połączeniu z Zielonym Potokiem stworzy Kieżmarską Białą Wodę.