Päť Spišských plies

Päť Spišských plies je súbor piatich plies rôznej veľkosti nachádzajúcich sa v závere Malej Studenej doliny v blízkosti Téryho chaty.

  • Malé Spišské pleso
  • Prostredné Spišské pleso
  • Veľké Spišské pleso
  • Vyšné Spišské pleso
  • Nižné Spišské pleso